Tạo tài khoản

Đăng ký làm Tự do

 • Tạo tài khoản cá nhân
 • Thêm hình ảnh
 • Thêm thông tin liên hệ
 • Tạo quảng cáo
 • và nhiều tính năng khác

Đăng ký Agency

 • Thêm nhiều hàng trong 1 tài khoản
 • Thêm hình ảnh
 • Có thể thêm thông tin liên hệ
 • Tạo quảng cáo
 • và nhiều tính năng khác

Đăng ký làm Checker

 • Đánh dấu yêu thích
 • Xem hình hàng
 • Liên lạc trực tiếp hàng
 • Có thể đánh giá và bình luận hàng
 • Tạo quảng cáo
© 2020 KN2