Nội quy

Tất cả các nhà cung cấp (NCC) muốn đăng bài đều phải xác thực ảnh thông qua telegram của admin là BQT_KyNu

Ảnh xác thực yêu cầu:
Chụp hình gái với giấy viết tay ghi ngày tháng thực tế lúc chụp ảnh.
Full bộ ảnh đăng bài là hình gốc, chưa can thiệp chỉnh sửa, rõ mặt, rõ body.

Mỗi em gái chỉ được đăng 01 bài duy nhất trên web để đảm bảo tính công bằng và khả thi cho các em gái khác.

  1. Không được đổi tên: Không được đổi tên bài. Bài phải giữ nguyên tên ban đầu mãi mãi.
  2. Không được đăng lại bài khác: Sau 30 ngày kể từ ngày xác thực gần nhất, NCC phải (bắt buộc) chụp 01 ảnh xác thực hàng, bằng điện thoại, đặc tả rõ mặt và body hàng kèm ngày tháng năm xác thực ảnh, gửi trực tiếp cho Admin qua telegram.

Giá đăng bài phải đảm bảo các yêu cầu sau:

  1. Tương đương với body và trình độ service của em hàng.
  2. Không cao hơn bài đăng tại các web khác.
  3. Không tăng giá quá 20% trong vòng mỗi 03 tháng.
Tên hiển thị
Email
Bình luận của bạn

© 2021 KYNU2