Bảng giá và hướng dẫn

QUY ĐỊNH

– NCC: đóng phí vào ngày nào thì bài đó sẽ được tự động gia hết hạn theo thời gian đăng kí, NCC đăng kí tối thiểu 1 tháng cho bài mình đăng.

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ

Một topic được lập mới/mở lại hàng tháng = giá bài x 1

Ví Dụ

 – Em A giá 300k/shot, vậy chi phí lên bài của em A là: 300k x 1 = 300k/1 tháng
– Các bài đăng giá khác cũng tính giống như trên

Tên hiển thị
Email
Bình luận của bạn

© 2021 KN2