Cung cấp dịch vụ kiếm khách hàng tất cả các khu vực

Thông tin quảng cáo:

Loại quảng cáo:cung cấp
Send a message
Close
You need to đăng ký or đăng nhập to be able to send messages

Mô tả:

Cung cấp giải pháp kiếm khách hàng tại tất cả các khu vực theo yêu cầu.
Mô tả: Giải pháp tự động gửi thông tin em hàng tới tất cả các diễn đàn, mạng xã hội và trang thương mại điện tử, tiếp cận trực tiếp tới hàng ngàn đối tượng đang có nhu cầu xả hàng gấp.
Giá: bằng giá em hàng tính theo ngày, vd em hàng đi 1tr thì giá là 1tr/ngày

Lưu ý: Không hiệu quả sẽ trả tiền lại.
© 2021 KN2